Chính sách

Tp.HCM: Thực hiện tăng mức hưởng BHYT theo quy định mới

Trường hợp chuyển đổi mã mức hưởng BHYT, cơ quan BHXH đã tự động cập nhật dữ liệu mã hưởng BHYT nhưng không cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia.