Công viên Thống Nhất sẽ không thu vé vào cửa

Công viên Thống Nhất (Hà Nội) được định hướng chuyển sang không gian mở với việc dỡ bỏ hàng rào, không thu vé vào cửa trước ngày 1/1/2023. Sau công viên Thống Nhất sẽ có lộ trình cho hai công viên lớn khác là công viên Hòa Bình và công viên Bách Thảo thực hiện tương tự.