Hoạt động ngành

Kêu gọi bình chọn cho Việt Nam tại Giải thưởng Golf thế giới 2024

(Chinhphu.vn) - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đang kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bình chọn cho Golf Việt Nam tại World Golf Wards 2024-Giải thưởng Golf thế giới 2024.