VCCI kiến nghị bỏ vàng trang sức khỏi mục kinh doanh có điều kiện

Theo VCCI, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã nhiều lần kiến nghị về việc loại bỏ vàng trang sức ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.