Cách tính số tiền cùng chi trả để hưởng BHYT 5 năm liên tục mới nhất

Người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có thêm quyền lợi được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh khi đủ điều kiện. Nếu không để ý, người bệnh có thể quên quyền lợi này.