Google chỉ trích Apple không hỗ trợ tin nhắn RCS

Google đã vinh danh công nghệ nhắn tin từ những ngày đầu tiên, đồng thời nêu ra 3 lý do để người dùng chuyển đổi sang RCS.