Giải pháp số hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Ngày 11/7, ATS Group phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo "Giải pháp số, công nghệ số, kinh tế số hỗ trợ tăng trưởng phát triển doanh nghiệp" và ra mắt ứng dụng hoàn tiền...