Dùng công cụ AI miễn phí để khôi phục ảnh cũ

Các nhà nghiên cứu của Tencent đã phát triển công cụ GFP-GAN (Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network), có thể khôi phục những bức chân dung bị hỏng với độ phân giải thấp.