Microsoft đưa ứng dụng miễn phí, khôn như ChatGPT Plus đến Android

Microsoft đã âm thầm tung ra ứng dụng Copilot dành riêng cho Android để người dùng tải về từ Google Play.