Ứng dụng công nghệ

"Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nâng cao năng suất nông nghiệp"

Việc phát triển tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trong ngành nông nghiệp.