Ứng dụng công nghệ

'Ứng dụng AI có thể thiết kế ảnh thời trang nhanh hơn 24 lần'

Trong tham luận tại "Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2024", đại diện MISA khẳng định: Ứng dụng AI có thể thiết kế ảnh thời trang nhanh hơn 24 lần, viết email nhanh hơn 36 lần…