Lâm Đồng: Chấm dứt dự án thưởng lãm và trưng bày cà phê của Công ty Trung Nguyên

Dự án này tọa lạc tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, có diện tích 15.529m2 và tổng mức đầu tư dự kiến 33 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Trung Nguyên bỏ vốn 15 tỷ đồng.