Xây dựng Sông Hồng bị phạt, truy thu gần 11 tỷ đồng tiền thuế

Trong kỳ thanh tra thuế 2018-2020 do Cục thuế Hà Nội thực hiện đã phát hiện ra nhiều sai phạm tại CTCP Xây dựng Sông Hồng với hành vi khai sai, thiếu thuế phải nộp.