Thị trường

Tận dụng cơ hội từ EVFTA để gia tăng xuất khẩu bền vững

Sau 3 năm thực thi, EVFTA đã trở thành cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.