Bế mạc liên hoan sân khấu Thủ đô: Đề tài lịch sử, chiến tranh lên ngôi

Các vở diễn đề tài lịch sử như "Mưa đỏ," “Vương quyền-Vụ án Tống Thị Quyên” và “Trung Trinh liệt nữ” đoạt Huy chương Vàng và nhiều hạng mục giải phụ tại Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V.