Chuyển động văn hóa

Ra mắt "Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam"

Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam chính thức được ra mắt tại Hà Nội ngày 4/12. Sự kiện do Viện Nghiên cứu và Đào tạo doanh nhân APEC tổ chức.