Hàng hóa hương hiệu

Khánh Hòa: Hướng tới doanh thu du lịch hơn 45.000 tỷ đồng vào 2025

UBND tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025 đón 8,8 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 45.460 tỷ đồng, đóng góp 30.000 tỷ đồng vào GRDP của tỉnh.