Sức khỏe - Làm đẹp

Nâng cao văn hóa thưởng thức bia có trách nhiệm cho hàng nghìn công nhân viên

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức của đối tượng công nhân viên tại tỉnh Hòa Bình, Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình phối hợp với công ty AB InBev và nhãn hàng Budweiser tổ chức Chương trình "Đã uống bia thì không lái xe".