Bến Tre có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Admin
(Chinhphu.vn) - Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh chủ trì cuộc họp.

Theo đó, có 4 xã được đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Phú Mỹ, Khánh Thạnh Tân, Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) và xã An Bình Tây (huyện Ba Tri). 

Các xã này đều đạt từ 16 tiêu chí trở lên, chủ yếu chưa đạt 3 tiêu chí số 02, 05 và 06 do phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư hoặc đang thi công chưa hoàn thành. 

UBND các huyện đều ban hành văn bản cam kết bố trí đủ nguồn vốn đối ứng và đảm bảo mặt bằng thi công khi được phân bổ vốn đầu tư và hoàn thành đúng tiến độ các công trình đang thi công.

5 xã được đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Sơn Phú (huyện Giồng Trôm), xã An Phước (huyện Châu Thành), xã Tân Thanh Tây (huyện Mỏ Cày Bắc), xã Tân Thiềng, Phú Phụng (huyện Chợ Lách). 

Các xã đã nâng chất xã nông thôn mới, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Đối với bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao các xã đều đạt từ 17 tiêu chí trở lên, chưa hoàn thành tiêu chí 1 (quy hoạch), tiêu chí 2 (giao thông), tiêu chí 5 (giáo dục).

4 xã được đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã Thạnh Phước, Lộc Thuận (huyện Bình Đại); xã Đại Điền (huyện Thạnh Phú); xã Tân Thành Bình (huyện Mỏ Cày Bắc). 

Các xã này đều đã nâng chất xã nông thôn mới nâng cao, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, 13 xã đều không có nợ đọng xây dựng cơ bản, đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2023 và tỉ lệ hài lòng của người dân đều đạt theo yêu cầu.

Qua thảo luận, xem xét, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, có 33 thành viên thống nhất bỏ phiếu đồng ý, đạt 100%.

Đến thời điểm này toàn tỉnh có 106 xã nông thôn mới, 38 xã nông thôn mới nâng cao, 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình ký công nhận. Các địa phương có xã được công nhận sắp xếp, bố trí thời gian cụ thể để tổ chức lễ công bố.

Đối với các xã đến nay chưa hoàn thành báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp tục đôn đốc công tác thẩm định, đảm bảo theo tiến độ đề xuất.

NT