Cổ đông Techcombank nhân đôi niềm vui

Admin
Vừa nhận cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 5/6, cổ đông Techcombank tiếp tục chuẩn bị nhận thêm cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 100%.  

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - HoSE: TCB) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

Theo đó, Techcombank dự kiến sẽ phát hành hơn 3,5 tỷ cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỉ lệ phát hành là 100%; tỉ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận cổ phiếu, 1 quyền nhận cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 21/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6. Sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng thêm 35.225 tỷ đồng lên gần 70.500 tỷ đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính riêng avf báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của ngân hàng.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có văn bản thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của Techcombank.

Ngày 5/6 vừa qua,  Techcombank cũng đã triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 15%/cổ phần (cổ đông sở hữu 1 cổ phần nhận 1.500 đồng). Ước tính số tiền mà Techcombank bỏ ra để chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283 tỷ đồng. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Techcombank, Chủ tịch Hồ Hùng Anh chia sẻ, 10 năm qua, ngân hàng đã không chia cổ tức bằng tiền mặt. Đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu gần nhất là năm 2019.

Khi được cổ đông chất vấn về việc liệu chia cổ tức bằng cổ phiếu 1 lần với tỉ lệ rất cao là 100%, có ảnh hưởng gì đến giá cổ phiếu, ông Jens Lottner cho biết, việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông không ảnh hưởng tới vốn chủ sở hữu mà chỉ là chuyển dịch từ phần này sang phần khác.

Có thể ảnh hưởng giá cổ phiếu bị pha loãng, giảm đôi chút nhưng đây cũng là cơ hội cho nhà đầu tư khác mua vào cổ phiếu TCB với giá phù hợp. Nếu nhận thấy tổ chức tốt thì giá cổ phiếu sẽ tăng trưởng trở lại.

Trên thị trường, trong phiên giao dịch sáng 11/6, cổ phiếu TCB đang dao động quanh vùng giá 49.450 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch gần 9,3 triệu đơn vị.