Công nhận kết quả rà soát tiêu chí đô thị loại I đối với Tp.Hải Phòng

Admin
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị loại I đối với Tp.Hải Phòng mở rộng nội thành.

Ngày 10/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Văn bản số 488 công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị loại I đối với Tp.Hải Phòng mở rộng nội thành gồm các quận hiện hữu: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh và Lê Chân, cùng toàn bộ phạm vi hành chính huyện An Dương theo đề nghị của Bộ Xây dựng và UBND Tp.Hải Phòng.

Việc công nhận kết quả rà soát này có ý nghĩa quan trọng để giúp Hải Phòng thành công giữ lại quận Hồng Bàng và đưa huyện An Dương lên cấp quận.

Huyện An Dương được định hướng nằm trong khu vực phát triển đô thị công nghiệp công nghệ cao, hình thành một khu dân dụng lớn và khu đào tạo, nghỉ dưỡng ở cửa ngõ Tp.Hải Phòng về phía Tây và Tây Bắc.

Sự kiện - Công nhận kết quả rà soát tiêu chí đô thị loại I đối với Tp.Hải Phòng

Một góc đô thị Hải Phòng hiện nay (Ảnh: Thái Phan).

Nghị quyết số 45 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30 ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09/NQ/ĐH của Đảng bộ Tp.Hải Phòng và các văn bản pháp lý khác nêu rõ mục tiêu đến năm 2025, Tp.Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Đạt các tiêu chí đô thị loại I và huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025.

Đối với quận Hồng Bàng, đây là quận trung tâm của Tp.Hải Phòng. Theo quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, quận Hồng Bàng hiện không bảo đảm tiêu chuẩn của quận có quy mô dân số từ 150.000 người trở lên, diện tích tự nhiên 35km2 trở lên, số phường trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên. Thời gian tới, Tp.Hải Phòng dự kiến mở rộng quận Hồng Bàng để đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Tại Văn bản số 488, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND Tp.Hải Phòng chịu trách nhiệm toàn bộ về các nội dung, số liệu, thông tin, trình tự, thủ tục của hồ sơ báo cáo kết quả rà soát phân loại đô thị Tp.Hải Phòng, mở rộng nội thành sang địa bàn huyện An Dương theo tiêu chí đô thị loại I nêu trên bảo đảm đúng quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.