'Tuần thời trang VIFW' - Cảm hứng di sản, nhằm tôn vinh giá trị truyền thống

Sự kiện Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Week - VIFW) vừa được tổ chức ở Hà Nội, thu hút hàng nghìn người. Trong lần thứ 14, ban tổ chức chọn chủ đề Taste of Heritage - Cảm hứng di sản, nhằm tôn vinh giá trị truyền thống.